Landbruksministeren ønsker effektive transportløsninger for skogbruket

Landbruksministeren og Stora EnsoLandbruksminister Jon Georg Dale besøkte i går Glommens tømmerterminal på Vestmo.

Her fikk landbruksministeren en bred orientering om jernbanens betydning for skognæringen ved direktør i Stora Enso Arne Ivar Øvergård. Øvergård fortalte også hvilken betydning en effektiv terminalstruktur og elektrifisering av Røros- og Solørbanen vil ha for skognæringen i Hedmark.

Med oppvekst på Vestlandet skjønte ministeren raskt at tømmerterminalene er innlandsskogbrukets havner og at de er viktige ledd i transportkjeden fra skog til industri.