Nei til lisensjakt på ørn

Miljødirektoratet vil ikke åpne for lisensjakt på ørn. En av begrunnelsene er at ørnen beveger seg over store avstander.

I sin innstilling skriver direktoratet at ørnen for en stor del forårsaker lokale skader – akkurat som ulven.

På ulv er det åpnet for lisensjakt.

– Det er interessant å merke seg at når bestandsmålet for ørn er nådd og Miljødirektoratet ikke vil åpne for lisensjakt,  så står vi uten virkemidler for å begrense bestandsøkningen. Hvordan maner Miljødirektoratet at vi da skal holde kontroll med bestandsstørrelsen, spør næringspolitisk rådgiver Jo Petter Grindstad

– Lisensjakt er jo faktisk det virkemiddelet politikerne har sett seg ut når bestandsmålene for de ulike rovviltartene nås – nå står vi uten virkemidler for ørn.

Les mer på www.nationen.no