Ulv, tømmer og tynning trakk fulle hus

Glommen inverterte skogeiere i indre Østfold til skogkveld i begynnelsen av januar. Responsen var over all forventning. Nær 100 personer trosset vinterkulda og fylte Bamsrudlåven i Eidsberg hvor de fikk vite mer om vårt syn på ulveforvaltningen, tømmermarkedet og hvorfor og hvordan skogen bør tynnes.

Næringspolitisk rådgiver Jo Petter Grindstad var tydelig på at Glommen ikke var fornøyd med hverken framdrift eller innholdet i dagens ulvepolitikk. Dette er en viktig næringspolitisk sak som berører grunneierretten og mulighetene til å utnytte verdiene på arealene.

– I Hedmark er beitebruk gått vesentlig ned som følge av for stor ulvebestand. Inntektene og opplevelsene ved elgjakta forringes vesentlig. Glommen mener blant annet at bestandsmålet må telles i familiegrupper og at grenseflokkene må inngå i bestandsmålet. Videre må ulvesonen fjernes, den har ikke løst problemene, heller skapt dem, sa Grindstad.

Skogsentreprenør Jan Birger Holth fra Holth Skogsdrift på Rømskog har inngått et tett samarbeid med Glommen og vil ved siden av sluttavvirkning utover ettervinteren også utføre tynningsoppdrag for skogeiere. Han var tydelig på behovet for å tynne for å oppnå gevinster gjennom økt sagtømmerandel og bedre betalt sagtømmer, reduserte driftspriser ved slutthogst, og ikke minst at riktig utført tynning gjør at skogeier kan gjennomføre slutthogsten på et tidligere tidspunkt.

Regionsjef Thorvald Grini presentert organiseringen av Glommens virksomhet i Akershus og Østfold og ambisjonene og bakgrunn for fusjonen mellom Glommen og Havass. Det ble også tegnet et bilde av et tømmermarked med godt avsetning til tross for høy aktivitet i hele 2015 og et prisbilde med lite bevegelse på både sagtømmer og massevirke i første halvår 2016.

– Skogbrukslederne har en godt sammensatt virkemiddelpakke, ta kontakt med våre skogbruksledere, sa Grini.

Møtet tilkjennegav at det blir satt stor pris på at relevante, skog- og utmarksfaglige tema settes på dagsorden og at næringen vil utnytte de fantastiske ressursene i skogen.

Mer fra møtet i artikkelen i Smaalenene