Glommens eiere vil ha sterkere fokus på grunneierretten

Det kom fram i da Glommens tillitsvalgte møtte styret og ledelsen i et to-dagers møte for å diskutere strategiske spørsmål og prioriteringer for kommende år. Møtet ble avholdt på Elverum denne uka og det var også første gang de tillitsvalgte møttes etter fusjonen mellom Glommen og Havass.

Hovedsaken på møtet var Glommens arbeid med grunneierrett og råderett. Dette er en grunnpilar i både formålsparagraf og løpende virksomhet. Møtet diskuterte både utfordringer, utviklingstrekk, aktuelle saker og modeller for å oppnå ønskede resultater.

Avdelingssjef Yngve Holth tok forsamlingen med på en interessant reise tilbake til Grunnlovens omtale av erstatningsspørsmålet, gjennom ulike politiske regimers fokus og løsninger knyttet til privat eiendomsrett, til dagens utfordringer og eksempler på skremmende utfall i enkeltsaker.

Møtet var entydig i sin beskjed til styret om at grunneierrett og råderett er det aller viktigste Glommen bruker ressurser på. Dette omfatter både løpende saker som dagens ulveforvaltning og konsekvenser for grunneierutnyttelse, erstatningsutøvelse og skattespørsmål, konkrete saker som praktisering av naturmangfoldloven og båndlegging av areal, og arbeid innenfor samferdsel og logistikk.

Tonen var god og åpen og som en førstgangsmøtende tillitsvalgt fra region Havass uttrykte det «her var det jommen god stemning og interessante innlegg, og jeg ser at organisasjonen har mange felles utfordringer fra nord til sør».

Dag Henrik Sandbakken, statssekretær i åtte år og skogeier fra Tynset, gav forsamlingen en meget interessant innføring og praktiske tips i hvordan en skal utøve politisk påvirkning og hvilke metoder som gir best resultater. Her var det mye å lære om den politiske og byråkratiske «verden».

– Styret opplevde stort engasjement og gode diskusjoner. Vi vil ta med oss innspillene fra møtet, se på ulike løsninger og modeller, og komme tilbake til med en slagkraftig strategi på dette helt sentrale området for Glommen, oppsummerte styreleder Egil Magnar Stubsjøen.