Flying start på 2016

Hans Ingvalg og Ole MartinSkogbrukslederne Hans Ingvald Minge og Ole Martin Dæhli i Glommens region Havass har hånd om en stor avvirkning om dagen. Nærmere 20.000 kubikkmeter tømmer fra naboeiendommene Slitu gård og Sletner gård på Slitu er under avvirkning.

– Drifta startet siste uka i november og vil nok pågå ennå en uke. Et så stort volum i samme drift er uvanlig, og betyr at vi får en flying start på året. Riktignok har snittdriftene økt, men drifter på 10.000 kubikkmeter på samme eiendom er langt over snittet, forteller Hans Ingvald Minge.

De to skogbrukslederne har av praktiske årsaker valgt å dele på driftsansvaret. Dels fordi det er to skogeiere og tre ulike entreprenører involvert, dels fordi at denne drifta ikke skal oppta for stor kapasitet. Andre skogeiere skal også kunne få den servicen de har krav på.

– De tre entreprenørene, Holth Skogsdrift, Brødrene Haneborg og Unneberg Skogsdrift har løst oppgaven på en utmerket måte. Det har vært krevende driftsforhold med en uvanlig våt og mild desember. Nå har kulda kommet og driftsforholdene er endelig på vår side, sier Minge.

Avsetningsmulighet for det grove grantømmeret

Tor Vidar NikolaysenSkogen er høybonitet gammel granskog, med en stor andel av svært grov gran. Der entreprenørenes hogstmaskiner har måttet melde pass har skogbruksleder Tor Vidar Nikolaisen kommet inn. Han har felt over 2.000 kubikkmeter tømmer manuelt, ikke sjelden har trærne vært på over 5 kubikkmeter.

– Vanligvis er det avsetningsbegrensninger på så grove dimensjoner, fordi det er få sagbruk som har mulighet til å skjære slikt tømmer. I dette tilfellet har vi klart å tilby skogeierne spesialleveranse, og tømmeret oppnår sagtømmerpris. Vår pakke og forslag til gjennomføring var nok det som skilte vårt tilbud fra konkurrentenes og vippet oppdraget i vår favør, forteller skogbrukslederne.

Utfordrende logistikk

Et stort apparat har operert på et relativt begrenset område. Det stiller ekstra store krav til logistikken.

– Omfanget av denne drifta har vekket interesse i bransjen. Vi har engasjert et stort apparat. Foruten de tre entreprenørene har vi hatt en rekke transportører i sving. Men vi må også rose skogeierne, Anders Østeby og Andre Kjesrud. De har vært løsningsorienterte og har lagt til rette for lunneplasser og driftsveier, slik at vi har fått fin flyt i logistikken, forteller Minge og Dæhli.

Hans Ingvalg og Ole Martin2