Utmarksavdelingen Akershus og Østfold

Utmarksavdelingen arbeider for bedre forvaltning og næringsmessig utvikling av hele landbrukseiendommen, med hovedvekt på utmarksressursene. Siden 1989 har vår virksomhet bygget opp en bred kundekrets innenfor privat og offentlig sektor.

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold (UAØ) eies av følgende grunneierorganisasjoner i Akershus og Østfold:
  • Akershus Bondelag
  • Akershus Grunneierlag SA
  • Glommen Skog SA
  • Viken Skog SA
  • Østfold Bondelag
  • Østfold Utmarkslag SA