Er villig til å betale 15 milliarder for jernbane

Sammen med flere store næringslivsaktører presser Borregaard på for at jernbanestrekningen mellom Norge og Sverige skal realiseres. Selskapene er villig til å bidra med 15 milliarder.

Det er Teknisk Ukeblad som melder at selskaper som blant annet Borregaard, DNB, KPMG og Norske Skog er villige til å gå inn i en såkalt OPS, offentlig-privat samarbeid, for å få gjennomført den norsk-svenske jernbanestrekningen samtidig som Intercity-strekningen ferdigstilles.

– Det er flere som er villige til å gå langt for å få gjennomført en effektiv transportløsning. Jernbanen betyr enormt mye når det gjelder å frakte flis, tømmer og ferdigprodukter til Sverige raskt og effektivt, sier næringspolitisk rådgiver Jo Petter Grindstad.

Her kan du lese mer

Foto: Njål Svingheim