19. januar skogkveld i Folldal

Glommen og Folldal kommune inviterer til åpen skogkveld på Grimsbu Turistsenter tirsdag 19. januar kl. 19.00- 21.30.

Enkel bevertning.

Tema:

  1. Tømmerpriser og leveringsmuligheter med aktuelle sortiment i 2016
  2. Utsikter for driftskapasitet og maskinell hogst i 2016
  3. Bruk av skogfond med 85 % skattefordel – muligheter og effekter
  4. Offentlige tilskuddsordninger for skogkultur og skogsbilveier i 2016
  5. Kursbehov 2016 – «Aktivt skogbruk»

Oppfølging av ungskogpleie blir viet ekstra oppmerksomhet under punkt 3, 4 og 5.

Velkommen!

Arrangør: Glommen Skog SA og Folldal kommune